Informatie

Hemorroïden

In feite heeft iedereen aambeien; dit zijn kleine zwellichaampjes in de endeldarm net boven de anus die zorgen voor de fijne continentie zodat er geen ongewild vocht- of gasverlies optreedt. De zwellichaampjes zijn omgeven door elastisch steun- en spierweefsel die de zwellichamen na het ontlasten weer op hun plek trekken. Door degeneratie en verscheuring van dit weefsel door leeftijd, aanleg of langdurig persen, zakken  de zwellichaampjes omlaag en kunnen ingeklemd raken in het nauwe anale kanaal. Zodoende kunnen er klachten van pijn, jeuk, vocht- of bloedverlies ontstaan. Ook kan er een drukkend gevoel in en rondom de anus aanwezig zijn, alsof u naar het toilet moet (loze aandrang) en kunnen er problemen met de stoelgang ontstaan.

Aan oorzaken als leeftijd en aanleg is niet veel te doen maar langdurig persen kan vaak voorkomen worden door voor een regelmatig ontlastingspatroon te zorgen waarbij de ontlasting niet al te hard is. Dit kan bevorderd worden door vezelrijk eten, voldoende vocht inname en lichaamsbeweging. Soms zijn deze maatregelen niet voldoende en is het nodig om laxantia voor te schrijven. Daarnaast is het uitermate belangrijk niet te lang op het toilet te blijven zitten.

Door veranderde hormoonhuishouding en verhoogde druk in de buik kunnen klachten van aambeien ontstaan tijdens de zwangerschap, deze verdwijnen meestal spontaan na de bevalling.

Chirurgisch Centrum Maastricht Hemorroiden

Complicaties van onbehandelde aambeien

  • Gethromboseerde aambei; ontstaat vrij acuut en geeft hevige pijn, ook is er (vaak) een blauwpaarse zwelling  naast de anus te zien.  Het is een ongevaarlijk plaatselijk  bloedstolsel die zich verder niet kan verspreiden naar een ander deel van het lichaam. De pijn neemt in de eerste week geleidelijk aan af, de zwelling zal pas na enkele weken verdwijnen waarna in sommige gevallen een huidflapje (skintags/marisken) overblijft.
  • Afknelling van aambeien; als een inwendige aambei naar buiten wordt gedrukt en buiten  de anus hangt spreken we van een uitwendige aambei. Door afknelling kan een situatie ontstaan waarbij veel pijn optreedt.
  • Verzakking van de darmwand (mucosaprolaps); als slijmvlies van de darmwand door de anus  naar buiten hangt kan er ongewild verlies van ontlasting en/of vocht (incontinentie) optreden.

Behandeling

Barron Ligatie

Door er voor te zorgen dat de aambeien weer op hun originele plek terechtkomen kunnen de klachten verholpen worden. In de meeste gevallen (80%) kan dit door middel van het plaatsen van elastieken bandjes boven de aambei(en).  Doormiddel van een proctoscoop (een kleine inwendige kijker) kunnen de aambeien worden beoordeeld, het slijmvlies daarboven kan dan vervolgens worden opgezogen en afgebonden met een elastieken bandje. Deze behandeling is in principe pijnloos, en kan meteen bij uw eerste bezoek poliklinisch plaatsvinden. De ernst van de verzakking bepaalt uiteindelijk hoeveel behandelingen nodig zijn.

 

Hemorroïdopexie

Geeft Barron ligatie onvoldoende resultaat of zijn de aambeien dusdanig uitgezakt dat verbetering middels Barron ligatie niet te verwachten is kan een hemorroïdopexie worden verricht. Tijdens deze ingreep worden enkele hechtingen boven de aambeien geplaatst. Door deze hechtingen worden zowel de onderliggende aanvoerende vaten (gedeeltelijk) afgebonden als de aambeien omhoog gelift. De ingreep vindt plaats onder narcose of een ruggenprik. De behandeling kan in sommige gevallen pijnlijk zijn.

Na de behandeling

Barron ligatie behandeling

In principe is de behandeling met Barron ligatie pijnloos omdat het slijmvlies gevoelloos is.  Tijdens en direct na de behandeling kunt u het gevoel hebben dat u naar het toilet moet. Dit komt niet omdat er ontlasting zit maar vanwege de geplaatste elastiekjes. Als u naar het toilet gaat probeer dan de eerste 24 uur niet te persen. Er kan een drukkend gevoel ervaren worden in onderlijf , anus of rectum, dit gaat vanzelf  over(binnen een paar uur of paar dagen). Incidenteel kan dit gevoel overgaan in pijn als gevolg van spasme van de bekkenbodemspieren, naast het nemen van pijnstillers (paracetamol max 4x daags 2 tabletten van 500 mg met zo nodig ibuprofen max 3x daags 1 tablet van 400 mg) kan dan het beste een lauwwarm zitbad genomen worden. Mocht dit niet mogelijk zijn is een lauwwarme douche in gehurkte positie ook een optie. Incidenteel kan een gethromboseerde aambei ontstaan agv de behandeling (zie boven). Het verlies van bloed de eerste paar dagen na de behandeling is normaal, de elastieken bandjes vallen na een week tot 14 dagen uit, dit kan weer opnieuw enig bloedverlies geven. In uitzonderlijke gevallen kan er 2-4 weken na de behandeling hevig  bloedverlies met stolsels optreden (bij gebruik van bloedverdunners is de kans hierop iets groter) in dat geval moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen.

 

Hemorroïdopexie behandeling

Ook na deze behandeling kan er sprake zijn van loze aandrang, enig bloed- of slijmverlies. De anus kan de eerste week wat pijnlijk zijn waar u paracetamol of ibuprofen voor kunt nemen (zie voor dosering hierboven).

Algemene Adviezen

Een kleine temperatuursverhoging de eerste 48 uur na een operatie is normaal. Als de temperatuur hoger dan 38,5 graden Celsius is en na twee dagen niet verdwenen neemt u contact met ons op.

Sommige patiënten ontwikkelen obstipatie na de ingreep, zorg dat u voldoende drinkt en voldoende beweegt. Zo nodig kunnen we u laxantia voorschrijven.

 

Neem contact met ons op als u na operatie de volgende klachten heeft:

  • Heftige pijn ter plaatse of in de buik
  • Een hevige bloeding, verlies van stolsels
  • Een temperatuur boven de 38,5 graden Celsius
  • Ziek worden met overgeven
  • Plotselinge kortademigheid
  • Problemen met urineren of de ontlasting

 

En in alle andere gevallen waarin u denkt onze hulp nodig te hebben.

Heeft u last van anale klachten? neem dan contact met ons op
Call Now Button