Informatie

Anale Fissuur

Wondjes of kloofjes in de anus die kunnen ontstaan na een periode van harde ontlasting of juist heftige diaree. Ze veroorzaken vooral tijdens en na de ontlasting zeer heftige pijn. Meestal genezen de wondjes spontaan binnen enkele weken. Als een wondje na zes weken nog niet is genezen is er sprake van een chronische fissuur en dient deze behandeld te worden. Door de scherpe pijn ontstaat een reflexmatige verkramping (hypertonie) van de interne kringspier en geneest de fissuur niet. Omdat het zo’n heftige pijn veroorzaakt wordt de ontlasting vaak uitgesteld wat weer harde ontlasting tot gevolg heeft. De fissuren bevinden zich meestal aan de voorzijde of achterzijde van de anus, de plekken waar de doorbloeding rond de anus het minst zijn. De hypertonie van de interne kringspier zorgt voor een nog slechtere doorbloeding in dit gebied, er ontstaat als het ware een vicieuze cirkel. De behandeling is er dan ook op gericht om deze vicieuze cirkel te doorbreken door de doorbloeding in dit gebied te verbeteren en de spanning van de interne kringspier te verminderen.

 

Obstipatie of harde ontlasting kan vaak voorkomen worden door voor een regelmatig ontlastingspatroon te zorgen waarbij de ontlasting niet al te hard is. Dit kan bevorderd worden door vezelrijk eten, voldoende vocht inname en lichaamsbeweging. Soms zijn deze maatregelen niet voldoende en is het nodig om laxantia voor te schrijven.

Chirurgisch Centrum Maastricht Anale fissuur

Behandeling

ISDN/Diltiazem-zalf

De zalf wordt rond en in de anus gesmeerd en zorgt voor een betere doorbloeding van het gebied. Daarnaast ontspant de interne kringspier waardoor de bloedtoevoer verder verbetert wordt en het wondje kan genezen. Aanvankelijk kan de zalf ook hoofdpijn veroorzaken, als de hoofdpijn na een week niet minder wordt of verdwijnt kan Diltiazem-zalf voorgeschreven worden. Beide zalven dienen minimaal 3 maanden gebruikt te worden, er vindt een evaluatie van de klachten plaats na 6 weken.

 

Botox injectie

Wanneer de behandeling met zalf minder goed aanslaat, is het mogelijk om Botox in de interne kringspier te spuiten. Daardoor wordt de spanning in de anus verder verlaagd. Drie tot vier dagen na het inspuiten van de botox zal de interne kringspier zich gaan ontspannen en zult u geleidelijk een verbetering van de pijnklachten gaan bemerken. Het effect van de botox houdt zo’n drie tot zes maanden aan, gedurende deze periode blijft u de zalf gebruiken totdat het wondje is genezen. In enkele gevallen is het nodig om de Botox behandeling te herhalen.

 

Bekkenbodem fysiotherapie

Soms is het nodig om de behandeling te combineren met bekkenbodem fysiotherapie.  Als gevolg van langdurige pijn en toenemende verkramping kan de bekkenbodem juist aanspannen tijdens de ontlasting (anisme) terwijl deze juist zou moeten ontspannen. Bij de fysiotherapeut krijgt u dan ontspanningsoefeningen aangeleerd en adviezen over de juiste houding op het toilet tijdens het ontlasten. U leert als het ware opnieuw hoe u de spieren moet gebruiken tijdens de ontlasting.

Na de behandeling

Na een Botox behandeling

Incidenteel kan het voorkomen dat u ongewild windjes verliest, dit is altijd tijdelijk. Ongewild ontlastingsverlies komt bijna nooit voor.

Algemene Adviezen

Een kleine temperatuursverhoging de eerste 48 uur na een operatie is normaal. Als de temperatuur hoger dan 38,5 graden Celsius is en na twee dagen niet verdwenen neemt u contact met ons op.

Sommige patiënten ontwikkelen obstipatie na de ingreep, zorg dat u voldoende drinkt en voldoende beweegt. Zo nodig kunnen we u laxantia voorschrijven.

 

Neem contact met ons op als u na operatie de volgende klachten heeft:

  • Heftige pijn ter plaatse of in de buik
  • Een hevige bloeding, verlies van stolsels
  • Een temperatuur boven de 38,5 graden Celsius
  • Ziek worden met overgeven
  • Plotselinge kortademigheid
  • Problemen met urineren of de ontlasting

 

En in alle andere gevallen waarin u denkt onze hulp nodig te hebben.

Heeft u last van anale klachten? Neem dan contact met ons op
Call Now Button