Informatie

Navel-, Bovenbuiks- en Littekenbreuk

Een buikwandbreuk, ook wel hernia abdominalis genoemd, is een uitstulping van het buikvlies (breukzak) door een zwakke plek of opening in de buikwand (breukpoort).  Er ontstaat een zwelling ter plaatse als gevolg van deze uitstulping door de breukpoort welke groter of juist zichtbaar wordt bij staan, tillen of persen. Een buikwandbreuk kan ontstaan als gevolg van een aangeboren zwakke plek in de buikwand in combinatie met een verhoogde druk in de buikholte. Dit is vaak het geval is bij een navel- (hernia umbilicalis) of bovenbuiksbreuk (hernia epigastrica) en kan dus op latere leeftijd pas klachten gaan geven. Zwaar tillen, veelvuldig hoesten of persen, zwangerschap en gewichtstoename kunnen hieraan bijdragen. Ook roken verhoogd de kans op een breuk. Als een buikwandbreuk ontstaat na een eerdere operatie waarbij de buikwand ter plaatse niet voldoende is genezen spreken we van een Littekenbreuk. De inhoud van de breuk bestaat meestal uit vetweefsel, maar kan bij grotere breuken ook uit een deel van de darmen bestaan.

Chirurgisch Centrum Maastricht Breuk
Chirurgisch Centrum Maastricht Hernia

Een buikwandbreuk verdwijnt nooit vanzelf, de breuk(zak) kan wel groter worden en klachten geven van een zeurderige pijn rondom de breuk met of zonder uitstraling, een branderig of zwaar gevoel ter plaatse of een hinderlijke zwelling zonder pijn.

Diagnose en onderzoek

Meestal kan de diagnose aan de hand van het lichamelijk onderzoek op de polikliniek vastgesteld worden. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek in de vorm van een echografie of CT-scan noodzakelijk om met name de grootte van de breukpoort te bepalen.

Behandeling

De enige manier om een buikwandbreuk te herstellen is een operatie. Bij een kleine navel- of bovenbuiksbreuk kan dit simpelweg door het sluiten van de breukpoort met onoplosbare hechtingen (primair sluiten). Bij buikwanddefecten die groter zijn dan 1 cm is het verstandig een kunststof mat te gebruiken. Het kunststof materiaal is veilig en wordt goed door het lichaam verdragen. De breukpoort en de omliggende buikwand worden bedekt met het kunststof matje waardoor de buikwand rondom ook meteen is verstevigd. Het plaatsen van de mat kan afhankelijk van de grootte en de positie van de breuk zowel met een open techniek als met een kijkoperatie techniek plaatsvinden.

Chirurgisch Centrum Maastricht litteken breuk

Open techniek

Bij deze methode wordt een incisie gemaakt ter hoogte van de breuk, de grootte van de incisie wordt bepaalt door de grootte van de breuk. Na openen van de buikwand kan de breukzak worden opgezocht en vrijgemaakt van de omliggende structuren, zoals het onderhuids vetweefsel en de buikwand. Nadat de breukzak volledig is vrijgemaakt kan deze teruggeplaatst worden onder de buikwand. Bij een kleine breuk wordt de breukpoort met onoplosbare hechtingen gesloten. Bij een breukpoort groter dan 1 cm wordt er tussen de buikwand en het buikvlies ruimte gecreëerd om de kunststof mat te plaatsen (Sublay techniek). Deze techniek heeft in onze kliniek de voorkeur omdat de mat dan aan de binnenkant bedekt is met peritoneum (buikvlies), dit geeft minder kans op verklevingen na de operatie. De breukpoort wordt vervolgens weer over de mat gesloten.

 

Kijkoperatie techniek

Bij deze methode worden er drie kleine sneetjes gemaakt in de buikwand na inblazen van CO2(kooldioxide) gas. Via een drietal ingebrachte buisjes worden een camera en instrumenten in de buik gebracht. Eventuele verklevingen aan de buikwand worden losgemaakt. Als de breukpoort volledig vrij is van verklevingen wordt bij een grote breukpoort deze eerst gesloten met hechtingen. Hierna wordt de (gehechte) breukpoort en een gedeelte van de buikwand (5cm overlap) bedekt met een mat die speciaal voor deze techniek is ontwikkeld. De mat wordt vastgehecht aan de buikwand met enkele oplosbare hechtingen en multipele oplosbare tackers (soort nietjes). Nadat het CO2 gas volledig is uitgelopen kan de procedure beëindigd worden met het sluiten van de buikwand en wondjes.

Welke methode in uw situatie het meest geschikt is zal op de polikliniek worden besproken. Beide methoden worden onder algehele narcose verricht en kunt u over het algemeen dezelfde dag naar huis.

 

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s, ook bij deze ingrepen is er kans op algemene complicaties zoals, zoals nabloeding, wondinfectie , trombose en longontsteking. Bij open herstel van een navelbreuk met kunststof mat ligt het wondinfectie percentage iets hoger daarom zult u kort voor de operatie antibiotica krijgen. Verder is er ook een zeer kleine kans op beschadiging dan wel perforatie van buikorganen. Ook is er een kleine kans dat na verloop van tijd opnieuw een breuk ontstaat.

Na de behandeling

De herstelperiode is afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de breuk en van persoonlijke factoren. Vermijd de eerste week activiteiten waarbij u veel beweegt en kracht zet op de buikspieren. Gemiddeld is de herstelperiode één tot twee weken. Na deze periode kunt u uw dagelijkse activiteiten weer oppakken en rustig aan beginnen met sporten. Het kan zijn dat uw klachten langer aanhouden. Het advies is in dat geval te doen wat u kan, zónder te forceren. U voelt dit zelf het beste aan.

 

Klachten die na de operatie kunnen voorkomen:

  • Wondpijn of gevoeligheid; van het operatiegebied,houdt gemiddeld 7 tot 10 dagen aan. Incidenteel kan dit enkele weken aanhouden. U kunt hiervoor pijnstillers nemen; paracetamol max 4x daags 2 tabletten van 500 mg met zo nodig ibuprofen max 3x daags 1 tablet van 400 mg.
  • Zwelling of bloeduitstorting; in het operatiegebied. Met name na de kijkoperatie techniek kan wondvocht en bloed zich verzamelen in de ontstane holte waardoor het kan aanvoelen alsof de breuk niet verholpen is. Deze zwelling is, in tegenstelling tot een breuk, niet weg drukbaar en neemt in de loop van meerdere weken langzaam af.  Ook kan er als gevolg van een bloeduitstorting verkleuringen optreden rondom het geopereerde gebied. De bloeduitstorting wordt door het lichaam zelf opgelost en zal binnen enkele weken verdwijnen.
  • (Uitstralende) pijn rondom de mat; kan met name voorkomen na de kijkoperatie techniek. Meestal is dat als gevolg van de inwendig geplaatste hechtingen en tackers, deze kunnen gaan trekken bij aanspannen van de buikwand. De klachten nemen in enkele weken langzaam af.
  • Pijn tussen de schouderbladen; het CO2 gas dat in de buik wordt geblazen tijdens de kijkoperatie techniek  kan het middenrif enigszins prikkelen waardoor u enkele dagen pijnklachten in de schouder of tussen de schouderbladen kan ervaren. Dit gaat vanzelf over.

Algemene Adviezen

Een kleine temperatuursverhoging de eerste 48 uur na een operatie is normaal. Als de temperatuur hoger dan 38,5 graden Celsius is en na twee dagen niet verdwenen neemt u contact met ons op.

Sommige patiënten ontwikkelen obstipatie na de ingreep, zorg dat u voldoende drinkt en voldoende beweegt. Zo nodig kunnen we u laxantia voorschrijven.

 

Neem contact met ons op als u na operatie de volgende klachten heeft:

  • Heftige pijn ter plaatse of in de buik
  • Een hevige bloeding, verlies van stolsels
  • Een temperatuur boven de 38,5 graden Celsius
  • Ziek worden met overgeven
  • Plotselinge kortademigheid
  • Problemen met urineren of de ontlasting

 

En in alle andere gevallen waarin u denkt onze hulp nodig te hebben.

Heeft u last van een buikwandbreuk? Neem dan contact met ons op
Call Now Button