Verzekerde zorg

Vergoeding

Alle behandelingen die plaatsvinden in het Chirurgisch Centrum Maastricht vallen onder de verzekerde basis zorg, en worden dus ten alle tijde vergoedt door uw verzekeraar, mits u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of medisch specialist.

 

Afhankelijk van uw polis zal 60-100% van uw behandeling gedekt worden door uw zorgverzekering. Het resterende deel (40-0%) nemen wij voor onze rekening. Dus buiten het verplichte jaarlijkse eigen risico betaald u voor on-gecontracteerde zorg bij ons geen eigen bijdrage, net als in het ziekenhuis.

Declaratie

De zorg-nota/factuur wordt direct gedeclareerd bij uw verzekeraar in geval u verzekerd bent bij Besured, Bewuzt, IZA, IZZ, National Academic, Promovendum, UMC, Univé, VGZ, Zekur, United Consumers, Jaaah, ONVZ, PNOzorg, VvAA.

 

Er zijn echter enkele verzekeraars (De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis, AON(IAK), CZ, CZdirect, Just, Nationale-Nederlanden, OHRA, Anderzorg, Hema, Menzis, PMA, a.s.r., Ditzo, DSW, InTwente, Stad Holland, Aevitea(eucare), AZVZ, Zorg en Zekerheid, Eno, HollandZorg, Salland, ZorgDirect) die sinds 2019 geen directe facturatie meer accepteren in geval van on-gecontracteerde zorg. In dat geval ontvangt u zelf de nota en zult u deze zelf moeten indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

U hoeft ons pas te betalen NADAT uw verzekeraar het bedrag aan u heeft overgemaakt.

 

Het kan zijn dat het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag lager uitvalt dan het bedrag op de factuur, het verschil hoeft u NIET zelf te betalen in tegenstelling tot wat er soms in de afrekening van de verzekeraar wordt beweerd.

 

Indien het (verplichte) eigen risico is  mee verrekend moet u deze uiteraard wel meenemen in uw uiteindelijke betaling aan ons, het eigen risico betaalt u immers altijd zelf.

DBC-zorgproduct

In de medisch specialistische zorg wordt gewerkt met de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC bevat alle handelingen die gemiddeld nodig zijn om bij een patiënt tot een bepaalde diagnose te komen en de behandeling uit te voeren. Er wordt een zorgtraject gestart op het moment dat een patiënt in de kliniek wordt gezien. Gaandeweg worden alle zorg activiteiten in dit zorgtraject vastgelegd. Een initieel zorgtraject sluit, afhankelijk van of u een ingreep krijgt of een conservatief (medicamenteus) behandeladvies, automatisch af na respectievelijk 42 of 90 dagen. Bij een vervolg zorgtraject is dit na respectievelijk 42 of 120 dagen. Uit het afgesloten zorgtraject volgt een DBC-zorgproduct die tot een zorg-nota/factuur leidt.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op
Call Now Button